Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ  (อ่าน 2128 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจําปีงบประมาณ 2551
-- ------ --------
ด้วย ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 131 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน
2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีดําเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และโดยมติ ก.พ. จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน –
22 กรกฎาคม 2551
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ที่
http://job3.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2008, 02:25:03 pm โดย . »

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ  (อ่าน 2128 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement