Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมบังคับคดี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3  (อ่าน 3459 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/3267 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 131 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535
เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดกรมบังคับคดีดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
- ตำแหน่งนิติกร 3 เงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
- จำนวน 20 อัตรา
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การวางทรัพย์
การ ประเมินราคาทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ จะใช้บรรจุเข้ารับราชการในกรมบังคับคดีโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้สมัครสอบขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือ Download ใบสมัครได้ ที่นี่
โดยผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอสีติพรรษ (ริมคลองชักพระ)
ชั้น 1 กรมบังคับคดี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ในวันราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 11.30 นาฬิกา ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา

รายละเอียดเพิ่มเติม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2008, 09:08:00 pm โดย . »

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมบังคับคดี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3  (อ่าน 3459 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement