Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมทหารพรานที่ 45 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย  (อ่าน 24727 ครั้ง)

งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
กรมทหารพรานที่ 45 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย


               หลักฐานการสมัครเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ๑.๑  เป็นทหารกองหนุน  อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๑.๒ มีความรู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ม.๓ ขึ้นไป
๑.๓ มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. เอกสารในการรับสมัคร   ( สำเนาเอกสารอย่างละ  ๒  ฉบับ )
     ๒.๑ ใบสมัคร   และโหลดใบสมัครได้ที่   http://www.rfr45.com/work.html
๒.๒ รูปถ่ายสี  ขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ตนเอง,บิดา,มารดา
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของ ตนเอง,บิดา,มารดา
๒.๕ สำเนาใบมรณบัตรของบิดา,มารดา,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ( ถ้ามี )
๒.๖ สำเนาวุฒิการศึกษา
๒.๗ หลักฐานสำคัญทางทหาร (หมายเรียก สด.๙),(ตรวจเลือกทหาร สด.๔๓),(กองหนุน สด.๘)
๒.๘ ใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลทหาร ( เท่านั้น )
๒.๘ ผลการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด
๒.๙ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
๒.๑๐ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ชัดเจนเท่านั้น (ไม่รับสมัครทาง FAX)
๓. สถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ “  กรมทหารพรานที่ ๔๕ บ้านปิเหล็ง
หมู่ที่ ๗  ตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๓๐ ”
( วงเล็บมุมซองด้วยว่า  สมัครใหม่  )

 

***** ผู้ที่สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานให้ครบ มิฉะนั้นจะไม่มีการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ *****

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   หมดเขต ๓๐ พ.ย.๕๑
ผู้สมัครเมื่อส่งหลักฐานครบแล้ว  จะได้รับเรียกตัวเข้ารับการฝึก ใน ๑ ธ.ค.๕๑
สถานที่ฝึก ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บ้านปิเหล็ง  หมู่ที่ ๗  ตำบลมะรือโบออก
อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
------------------
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่  ฝ่ายกำลังพล  กรมทหารพรานที่ ๔๕
                                โทร ๐๗๓-๕๓๘๑๒๐ , ๐๗๓-๕๓๘๑๑๗ โทรทหาร ๔๒๔๙๓

ดาวโหลดใบสมัคร

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมทหารพรานที่ 45 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย  (อ่าน 24727 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”รัฐพงศ์ วงษ์จำปา

 • บุคคลทั่วไป
ยังเปิดรับสมัครอาสาทหารพรานอยู่ป่าวครับ ผมอยากสมัครเป็นอาสาทหารพรานครับ เคยเป็นทหารบกมาก่อนครับ

Willsonjamee1

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 2
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ตอนนี้ยังมีเปิดรับสมัครอยู่ไหมครับอยากได้ข้อมูลครับ

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement