โอนย้ายข้าราชการ > โอนย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

(1/1)

Thitinan nakphu:
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เข้าทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เน้นงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, การจัดประชุมอสม., การทำงานทีมหมอครอบครัวและ LTC, งาน PCC, งานเอกสาร/การทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
โดยผู้ที่สนใจโอนย้าย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 087-1947499

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version