โอนย้ายข้าราชการ > โอนย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

รับโอนจากท้องถิ่นบ้างไหมครับ

(1/1)

วีรเทพ ก๋งจ้อย:
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   วุฒิ ป.ตรี  รปศ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version