พูดคุย - ถามตอบ > ขึ้นบัญชี ยกเลิกบัญชี เรียกบรรจุ

กรมสรรพากรใช้บัญชี “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ”ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (24-26 กค56)

(1/1)

natakitt:
กรมสรรพากร หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อนำรายชื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง ฝ่ายสรรหา ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล…

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/jortor/45935/12-07-56.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version