Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยสรุปให้ผมที ปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน ใช้เวลากี่ปีคับ 4 หรือ 6 ปีคับ(บรรจุ ปวส)  (อ่าน 23841 ครั้ง)

born

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 25
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
1. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คุณสมบัติของบุคคล   หมายเหตุ
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับปฏิบัติงาน   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
2.เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  ดังนี้
- ระยะเวลา 6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา 5 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา 4 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภท และระดับ)   
3.ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
4.มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลา 11 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.3/ มศ.3/ ม.6
- ระยะเวลา 10 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.ปลาย (วช.1)
- ระยะเวลา  8 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา  7 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา  6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง)   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537

+++++++ 4 หรือ 6 ปี คับ ++++++(บรรจุวุฒิ ปวส)

ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยสรุปให้ผมที ปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน ใช้เวลากี่ปีคับ 4 หรือ 6 ปีคับ(บรรจุ ปวส)  (อ่าน 23841 ครั้ง)
Advertisement

ผ่านมาเห็น

 • บุคคลทั่วไป
หน่วยงานเรา 4 ปีก็ได้แล้ว

ขวัญ

 • บุคคลทั่วไป
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฉบับ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปีให้ลดเป็น 5 ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  2 หรือข้อ 4 (ปวท.) และให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 (ปวส.)

wut338

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 1
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ของผม ก็กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ กองการเจ้าหน้าที่ เค้าก็บอกว่า 6 ปี

วุฒิ

 • บุคคลทั่วไป
สรุปคือ 6ปีครับ ตามหนังสือนร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

tot

 • บุคคลทั่วไป
สายงานเริ่ม จากระดับ1 2 เคยดำรงตำแหน่งสายงานระดับ 2
 ไม่ได้ทำ 6  นับจาก 5  ไป 6 ปี แต่ถ้า ทำ6 นับ 2 ปี ปรับอาวุโส

Panathat

 • บุคคลทั่วไป
ผมบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 16มิย63จะเลื่อนเป็นชำนาญงานใช้เวลากี่ปีและถ้าก่อนบรรจุผมมีวุฒิ ป.โทอยู่แล้วสามารถใช้ลดเวลาลงในการปรับระดับได้ใหมครับโดยใช้เกื้อกูลได้ใหม

Panathat

 • บุคคลทั่วไป
ผมบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 16มิย63จะเลื่อนเป็นชำนาญงานใช้เวลากี่ปีและถ้าก่อนบรรจุผมมีวุฒิ ป.โทอยู่แล้วสามารถใช้ลดเวลาลงในการปรับระดับได้ใหมครับโดยใช้เกื้อกูลได้ใหม

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement