Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการขนส่งทางอากาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 2208 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางอากาศดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒ /๑๗๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ฉะนั้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทื่ นร.๐๗๐๘.๔/ว ๑๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๐๗๐๘.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นักวิชาการขนส่ง 3 (ด้านเทคโนโลยีการบิน) บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการขนส่ง 3 (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑1 อัตรา

3.นักวิชาการขนส่ง 3 (ด้านกฎหมาย) บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา

4.นักวิชาการขนส่ง 3 (ด้านภาษาอังกฤษ) บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

5.วิศวกรไฟฟ้า 3 บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

6.เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพอากาศยาน 3 บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวม 8,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ปฏิบัติงานประจำในส่วนกลาง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 -24 ก.ค.2551

รายละเอียดเพิ่มเติม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2008, 01:43:47 pm โดย งาน ราชการ »

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการขนส่งทางอากาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (อ่าน 2208 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement