พูดคุย - ถามตอบ > ขึ้นบัญชี ยกเลิกบัญชี เรียกบรรจุ

กรมธนารักษ์ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน

(1/1)

งานราชการ:
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างโลหะปฏิบัติงาน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

รายละเอียด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version