โอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/38) > >>

[1] อบต.สะเมิงเหนือ จ.เชียงใหม่ รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

[2] เทศบาลในตรัง พัทลุง หาดใหญ่ รับโอนป่าว

[3] รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

[4] ทต.แม่วาง จ.เชียงใหม รับโอนย้ายผอ.กองสาธารณสุขฯและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

[5] ที่ไหนรับโอนย้ายนักพัฒนาท่องเที่ยว

[6] รับโอนย้ายนักวิชาการสุขาภิบาล (ด่วนๆยังรับอยู่) เทศบาลเมืองเลย จ.เลย

[7] ขรก.ส่วนท้องถิ่นอยากย้ายไปจ.ปทุมธานี หรือพื้นที่ใกล้เคียง (ระดับปฎิบัติงาน)

[8] อบต.เชียงของ จ.น่าน รับโอน จพง.พัสดุ

[9] ต้องการสับเปลี่ยนผอ.กองช่าง จ.ชลบุรี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version