โอนย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] นวก.สาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี ต้องารย้ายสับเปลี่ยน ไปจังหวัดน่าน

[2] ต้องการสลับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ

[3] พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ต้องการย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลเขตกรุงเทพ ค่ะ

[4] พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการต้องการย้ายสับเปลี่ยน

[5] รับย้ายพยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมการแพทย์ มาแทนพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีเลขที่ตำแหน่งให้แล้ว

[6] พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อยู่กาฬสินธุ์ ต้องการย้ายไปนครปฐม

[7] พยาบาลวิชาชีพอุตรดิตถ์ท่านใดสนใจอยากย้ายกลับแพร่-ลำปาง-เชียงใหม่บ้างไหมค่ะ

[8] นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ อ.เมือง ยะลา ต้องการโอนย้ายไป จังหวัดตัรง พัทลุง กระบี่

[9] สับเปลี่ยนตำแหน่งนักายภาพบำบัด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version