โอนย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อ

(1/1)

[1] นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ อยู่ปทุมธานี ต้องการคนแทน/สับเปลี่ยน

[2] นวก.การเงินและบัญชี อยากไปหน่วยงานแถวเกษตรศาสตร์ มีที่ไหนว่างบ้าง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version