โอนย้ายข้าราชการ

หัวข้อ

<< < (52/243) > >>

[1] ต้องการโอนย้ายสลับตำแหน่ง

[2] ต้องการโอนย้ายสลับตำแหน่ง

[3] โอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

[4] นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ กทม.

[5] โอนย้ายจพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจาก กทม ไปน่าน หรือภาคเหนือ

[6] ต้องการโอน ข้ามกรม(นายช่างศิลป์)

[7] พยาบาลวิชาชีพต้อบการย้ายสับเปลี่ยนจากกระบี่ไป กทม หรือ ปริมณฑล

[8] พยาบาลวิชาชีพต้อบการย้ายสับเปลี่ยนจากกระบี่ไป กทม หรือ ปริมณฑล

[9] ขรก.พลเรือน หน่วยงาน กอ.รมน. อยากย้าย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version