โอนย้ายข้าราชการ

หัวข้อ

<< < (52/242) > >>

[1] ต้องการโอน ข้ามกรม(นายช่างศิลป์)

[2] พยาบาลวิชาชีพต้อบการย้ายสับเปลี่ยนจากกระบี่ไป กทม หรือ ปริมณฑล

[3] พยาบาลวิชาชีพต้อบการย้ายสับเปลี่ยนจากกระบี่ไป กทม หรือ ปริมณฑล

[4] ขรก.พลเรือน หน่วยงาน กอ.รมน. อยากย้าย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

[5] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงิน

[6] ต้องการรับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้

[7] โอนย้ายพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

[8] ข้าราชการครูสามารถโอนย้ายไปหน่วยงานไหนได้บ้าง (ครูคอมพิวเตอร์)

[9] อยากโอนไปกรมป่าไม้ หรือสับเปลี่ยนก็ได้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version