โอนย้ายข้าราชการ

หัวข้อ

<< < (52/237) > >>

[1] นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานอยากย้ายออกจาก กทม. ครับ

[2] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)กรมคุมประพฤติ ภูเก็ต

[3] รับโอน (ย้าย)

[4] นักวิชาการศึกษา ร้อยเอ็ด อยากย้ายกลับบ้าน จังหวัดสกลนคร

[5] นักวิชาการศึกษา ร้อยเอ็ด อยากย้ายกลับบ้าน จังหวัดสกลนคร

[6] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

[7] เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวง ICT ต้องการโอนย้ายภายใน กทม. ค่ะ

[8] นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.ศธ.ต้องการโอนย้ายไปโคราช

[9] ต้องการสับเปลี่ยน หรือ โอนนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version