โอนย้ายข้าราชการ

หัวข้อ

<< < (52/226) > >>

[1] นักโภชนาการปฏิบัติการ เปลี่ยนเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อย้ายกลับบ้าน ยุ่งยากมั้ยค่ะ

[2] เปนทหารอากาศกองบิน7ต้องการสับเปลี่ยน/โอนย้าย

[3] ระเบียบการย้ายข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม

[4] ศูนย์อนามัยที่ 3 รับย้าย/โอนข้าราชการ

[5] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทสจ.สมุทรปราการ)

[6] ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไปชลบุรี

[7] นายช่างโยธาที่ไหนรับย้าย

[8] ต้องการโอนหรือสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[9] รับโอนย้าย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version