Advertisement

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง คอมพิวเตอร์

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางคอมพิวเตอร์ทุกระดับที่นี่

166 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย panjapong
ใน Re: โอนนักวิชาการคอมพิวเ...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2018, 09:12:13 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกระดับที่นี่

431 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กวินศิริ
ใน ต้องการสับเปลี่ยน และโอน...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 09:30:44 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง ธุรการ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางธุรการทุกระดับที่นี่

723 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เบญจวรรณ
ใน Re: แจ้งข่าวชาวธุรการ คร...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 11:17:22 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง การเงินและบัญชี

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางการเงินและบัญชีทุกระดับที่นี่

690 กระทู้
192 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chotika
ใน Re: อยากย้ายเข้าส่วนกลาง
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2018, 08:36:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง งานพัสดุ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางงานพัสดุทุกระดับที่นี่

130 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย watchara
ใน ต้องการย้าย พัสดุ อบต.เข...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2018, 11:00:30 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางจัดการงานทั่วไปทุกระดับที่นี่

411 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จิณห์ชญา
ใน Re: ใครตำแหน่งนักจัดการง...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2018, 03:13:50 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพทุกระดับที่นี่

586 กระทู้
342 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sirin
ใน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 12:05:15 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลทุกระดับที่นี่

60 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Oat
ใน ใครอยากโอนย้ายมาเป็น นัก...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2017, 10:58:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ, เจ้าพนักงานสถิติ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ, เจ้าพนักงานสถิติ ทุกระดับที่นี่

17 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jamjam
ใน Re: จพ.สถิติปฏิบัติงานอย...
เมื่อ มิถุนายน 02, 2017, 01:12:02 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธา

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาทุกระดับที่นี่

7 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผไทเทพ
ใน รับโอนย้าย
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2017, 01:15:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างศิลป์

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ทุกระดับที่นี่

6 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย art
ใน Re: ต้องการโอน ข้ามกรม
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 01:33:00 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นิติกร

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรทุกระดับที่นี่

36 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พิณกร
ใน Re: อยากโอนย้ายไปเป็นนิต...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2017, 05:50:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าทุกระดับที่นี่

51 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ball
ใน Re: จพ.โสตที่โคราช อยา...
เมื่อ เมษายน 06, 2018, 09:53:16 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทุกระดับที่นี่

279 กระทู้
175 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Wann
ใน ย้ายแลกตำแหน่งนักวิชาการ...
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2018, 03:03:46 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล นายช่างตรวจสภาพรถ นายช่างเทคนิค

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างตรวจสภาพรถ นายช่างเทคนิค ทุกระดับที่นี่

36 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุทวิชชา ทองประกอบ
ใน Re: นายช่างเครื่องกล นาย...
เมื่อ มีนาคม 31, 2018, 04:42:08 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง โสตทัศนศึกษา

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งโสตทัศนศึกษาทุกระดับที่นี่

21 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nad
ใน Re: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึ...
เมื่อ เมษายน 30, 2018, 03:43:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ทุกระดับที่นี่

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poo poo
ใน ปชส. กทม อยากย้ายไป กระท...
เมื่อ เมษายน 29, 2016, 09:06:14 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจทุกระดับที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จ.อ.นัฐ
ใน โอนย้าย
เมื่อ มิถุนายน 10, 2013, 02:16:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ ทุกระดับที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย naninu
ใน โอนย้ายเจ้าพนักงานพิพิํธ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 04:47:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกระดับที่นี่

7 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เกษตรป๋อง
ใน Re: ไม่มีใครอยากโอนย้ายเ...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2017, 02:16:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ทุกระดับที่นี่

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เกษตรป๋อง
ใน Re: นวก.สัตวบาลปฏิบัติกา...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2017, 02:15:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าพนักงานการประปา

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา เจ้าพนักงานการประปาทุกระดับที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toompoo
ใน สับเปลี่ยนตำแหน่งช่างเคร...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2013, 10:27:24 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง สถาปนิก

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งสถาปนิก ทุกระดับที่นี่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ทุกระดับที่นี่

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย dadanoi
ใน จาก รพ.ลาดยาว จ.นครสวรรค...
เมื่อ มีนาคม 19, 2018, 11:25:20 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากร

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรทุกระดับที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นฤมล
ใน โอน/สับเปลี่ยน
เมื่อ สิงหาคม 12, 2016, 11:54:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โอนย้ายตำแหน่ง วิศวกร

โอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทางวิศวกรทุกระดับที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nangfa66
ใน เทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จ...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2016, 04:16:32 pm

หัวข้อ / เริ่มโดย กระทู้ล่าสุด
37 ตอบ
12864 อ่าน
กระทู้ล่าสุด ตุลาคม 31, 2014, 02:17:23 pm
โดย maonkoong
3 ตอบ
2353 อ่าน
กระทู้ล่าสุด เมษายน 30, 2017, 10:11:20 am
โดย ดิเรก
3 ตอบ
2260 อ่าน
กระทู้ล่าสุด สิงหาคม 21, 2014, 10:24:24 am
โดย aitsarawadi
โอนย้าย

เริ่มโดย น้อย

0 ตอบ
2535 อ่าน
กระทู้ล่าสุด สิงหาคม 13, 2013, 03:50:10 pm
โดย น้อย

 

หัวข้อปกติ
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 15 replies)

หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุดAdvertisement