โอนย้ายข้าราชการภาคเหนือ

หัวข้อ

(1/51) > >>

[1] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ

[2] รับโอนย้าย นวก.พัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ

[3] โอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ไปปฎิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง ทางด้านวิทยาศาสตร์

[4] อยากย้ายไปภาคเหนือค่ะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

[5] ที่ไหนรับโอนย้ายธุรการ บ้างคะ เชียงใหม่ ลำพูน

[6] ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพยาบาลวิชาชีพ จากพิษณุโลก ไปพะเยา เชียงราย หรือเชียงใหม่

[7] ต้องการสลับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ

[8] สับเปลี่ยน พยาบาลวิชาชีพชำนาญรพพระนครศรีอยุธยาสลับพยาบาลวิชาชีพ จังหวัด

[9] สับเปลี่ยน โยกย้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญรพพระนครศรีอยุธยาสลับพยาบาลวิชาชีพ จังหวัด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version