เปิดสอบ ข้าราชการ

หัวข้อ

(1/170) > >>

[1] การรับสมัครพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย

[2] สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา

[3] เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2560

[4] เปิดสอบ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 7 อัตรา

[5] เปิดสอบกรมควบคุมมลพิษ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559

[6] สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 12 อัตรา วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

[7] กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

[8] กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา

[9] กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ2560 จำนวน 206 อัตรา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version