เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ โอนย้าย ข้าราชการ

ข่าวสอบ งานราชการ => เปิดสอบ ข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:56:16 pm

หัวข้อ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบเป็นข้าราชการ รับสมัคร 23 มิ.ย.-11 ก.ค. 2551
เริ่มหัวข้อโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:56:16 pm
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้ยตัวเองได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบหรือสถานที่ซึ่งจังหวัดเป็นที่ตั้งของจังหวัด กำหนด ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยศูนย์สอบมีทั้งสิ้น 13 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย

   1.  จังหวัดเชียงใหม่
   2. จังหวัดลำปาง
   3. จังหวัดพิษณุโลก
   4. จังหวัดขอนแก่น
   5. จังหวัดสกลนคร
   6. จังหวัดนครราชสีมา
   7. จังหวัดอุบลราชธานี
   8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   9. จังหวัดราชบุรี
  10. จังหวัดชลบุรี
  11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  12. จังหวัดสงขลา
  13. จังหวัดตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2551/05/docUploadFile11210237658722.pdf)