เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ โอนย้าย ข้าราชการ

โอนย้ายข้าราชการ => โอนย้ายข้าราชการ แบ่งแยกตามตำแหน่ง => โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: KalaiSAO ที่ เมษายน 20, 2017, 11:36:01 am

หัวข้อ: รับโอนย้าย ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เริ่มหัวข้อโดย: KalaiSAO ที่ เมษายน 20, 2017, 11:36:01 am
***  ประชาสัมพันธ์  ***
อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
3. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
6. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
7. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

สนใจติดต่อ
อบต.กะไหล โทร. 076-473130 ต่อ 0
รองปลัด อบต.กะไหล โทร. 08-3399-7677