เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ โอนย้าย ข้าราชการ

ข่าวสอบ งานราชการ => เปิดสอบ ข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 29, 2008, 04:37:30 pm

หัวข้อ: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ข.
เริ่มหัวข้อโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 29, 2008, 04:37:30 pm
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
กำหนดวันสอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_28060806645.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_26060810604.pdf" target=") 

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 31.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_25060812636.pdf" target=")

นายช่างโยธา ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_24060804653.pdf" target=")
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_20060804624.pdf" target=") 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_20060802645.pdf" target=")

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 33.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_20060802654.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804607.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804630.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804640.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804624.pdf" target=") 

ช่างโยธา ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804659.pdf" target=") 

ช่างไฟฟ้า ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804625.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804656.pdf" target=") 

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804626.pdf" target=") 

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804646.pdf" target=") 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804605.pdf" target=") 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804648.pdf" target=") 

บุคลากร ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804647.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804653.pdf" target=") 

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 32.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060804609.pdf" target=") 

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803622.pdf" target=") 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803644.pdf" target=") 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803619.pdf" target=") 

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803651.pdf" target=") 

นิติกร ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803633.pdf" target=") 

วิศวกรโยธา ระดับ 3.pdf  (http://"http://www.ayutthayalocal.go.th/upload/news/274_18060803606.pdf" target=") 

 
**ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**
แผนที่เส้นทางการเดินทางไปสถานที่รับสมัคร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   (http://www.ayutthayalocal.go.th/index.php?page=chkamount&table=m_news&page1=newsdetail&fid1=news_id&fid2=300)

ประกาศให้ผู้สมัครสอบ(ภาค ข)ยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ-สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด (http://www.ayutthayalocal.go.th/index.php?page=chkamount&table=m_news&page1=newsdetail&fid1=news_id&fid2=290)
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551