Advertisement


ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: งานราชการ
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 04:37:30 pm »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
กำหนดวันสอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1.pdf  

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1.pdf  

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 31.pdf

นายช่างโยธา ระดับ 2.pdf
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2.pdf  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2.pdf

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 33.pdf  

เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1.pdf  

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1.pdf  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1.pdf  

เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1.pdf  

ช่างโยธา ระดับ 1.pdf  

ช่างไฟฟ้า ระดับ 1.pdf  

เจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1.pdf  

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2.pdf  

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2.pdf  

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2.pdf  

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2.pdf  

บุคลากร ระดับ 3.pdf  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3.pdf  

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 32.pdf  

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3.pdf  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3.pdf  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3.pdf  

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3.pdf  

นิติกร ระดับ 3.pdf  

วิศวกรโยธา ระดับ 3.pdf  

 
**ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**
แผนที่เส้นทางการเดินทางไปสถานที่รับสมัคร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศให้ผู้สมัครสอบ(ภาค ข)ยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ-สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
 


Advertisement