Advertisement


ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: ไพฑูรย์
« เมื่อ: มกราคม 09, 2022, 08:09:19 pm »

อบต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รับโอนย้ายหลายอัตรา ดังนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานฯระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้อำนวยการกแงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานฯระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
4.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข นักบริหารงานฯระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
5.ห้วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานฯระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
6.หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นักบริหารงานฯระดับต้น จำนวน 2 อัตรา
7.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
8.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
9.นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
10.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
11.นิติกร (ปก./ชก.)
12.นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
13.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)
14.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
15.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
16.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
17.นายช่างโยธา (ปง./ชง.)จำนวน 1 อัตรา
18.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
19.นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)จำนวน 1 อัตรา
20.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)จำนวน 1 อัตรา
สามารถติดต่อสอบได้ที่ ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี
โทรศัพท์ 0962455454  ID Line : 0914409991

Advertisement