Advertisement


ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: tot
« เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 12:48:33 pm »

สายงานเริ่ม จากระดับ1 2 เคยดำรงตำแหน่งสายงานระดับ 2
 ไม่ได้ทำ 6  นับจาก 5  ไป 6 ปี แต่ถ้า ทำ6 นับ 2 ปี ปรับอาวุโส
ข้อความโดย: วุฒิ
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 02:00:30 pm »

สรุปคือ 6ปีครับ ตามหนังสือนร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
ข้อความโดย: wut338
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 12:58:22 pm »

ของผม ก็กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ กองการเจ้าหน้าที่ เค้าก็บอกว่า 6 ปี
ข้อความโดย: ขวัญ
« เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 10:10:24 am »

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฉบับ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปีให้ลดเป็น 5 ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ  2 หรือข้อ 4 (ปวท.) และให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 (ปวส.)
ข้อความโดย: ผ่านมาเห็น
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2012, 01:31:48 pm »

หน่วยงานเรา 4 ปีก็ได้แล้ว
ข้อความโดย: born
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2012, 01:09:59 pm »

1. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คุณสมบัติของบุคคล   หมายเหตุ
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับปฏิบัติงาน   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
2.เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  ดังนี้
- ระยะเวลา 6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา 5 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา 4 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภท และระดับ)   
3.ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
4.มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลา 11 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.3/ มศ.3/ ม.6
- ระยะเวลา 10 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.ปลาย (วช.1)
- ระยะเวลา  8 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา  7 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา  6 ปี  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง)   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537

+++++++ 4 หรือ 6 ปี คับ ++++++(บรรจุวุฒิ ปวส)

Advertisement